שלח

1.24 מ'

0.94 מ'

0.82 מ'

2130 ק"ג

400 ק"ג

0.95 קו"ב

מעל גיל 24, ותק בנהיגה - שנתיים

רגיל (ידני)

ב

עד​ 18- מעלות הקפאה

2.18 מ'

1.55 מ'

1.23 מ'

ב

4.15 קו"ב

2950 ק"ג

860 ק"ג

מעל גיל 24, ותק בנהיגה - שנתיים

רגיל (ידני)

עד​ 12- מעלות הקפאה

2.40 מ'

1.62 מ'

1.52 מ'

6.2 קוב

3500 ק"ג

1,300 ק"ג 

מעל גיל 24, ותק בנהיגה שנתיים

עד 12- מעלות הקפאה

רגיל (ידני)

ב

2730 ק"ג

750 ק"ג

רגיל (ידני)

ב

עד​ 16- מעלות הקפאה

מעל גיל 24, ותק בנהיגה - שנתיים

3.1 קו"ב

2.10 מטר

1.26 מטר

1.2 מטר

כפתור חזור

כפתור הבא

פיאט דובלו

אופל ויורו

אופל מובאנו

מי אנחנו

טיפים להשכרת משאיות קירור

הצהרת פרטיות

כפתור נגישות

//